Gyakori kérdések

Mi is az a víziközmű társulat?2020_logo

A társulat önálló jogi személy, amelyet a lakosok önkéntes csatlakozással, belépéssel hoznak létre abból a célból, hogy hozzájárulásukat biztosítsák.

Hogyan lehetek a társulat tagja?

Úgy, hogy írásbeli nyilatkozattal a megadott helyen és időpontban kinyilvánítom belépési szándékomat.

Tagként mi a kötelezettségem és jogom?

Az a kötelezettségem, hogy a beruházás megvalósításához szükséges lakossági saját forrást biztosítsam. Ezt úgy tudom megtenni, hogy megfizetem az úgynevezett érdekeltségi hozzájárulást. Ezzel jogot szerzek arra, hogy a szennyvíz-csatorna hálózatra rácsatlakozzak.

Miért jó, ha a társulat tagja vagyok?

Azért, mert ezzel jogot szerzek arra, hogy a kiépülő szennyvíz-csatorna hálózatra rácsatlakozhassak. Ez – hasonlóan, mint pl. a gáz-beruházásnál – úgy történik, hogy az ingatlan előtt megépített csatorna-hálózatról az ingatlan telekhatárán belül 1 m-re beállás lesz biztosított, és erre a csonkra csatlakozhat a tulajdonos.

Azért, mert az érdekeltségi hozzájárulást nem kell egy összegben megfizetnem, hanem lakástakarék-pénztár útján akár 60 havi egyenlő, vállalható részletben tehetek eleget fizetési kötelezettségemnek.

Azért, mert lakástakarék-pénztári szerződéssel államilag garantált, 30 %-os mértékű állami támogatást kapok, így az érdekeltségi hozzájárulás havonta fizetendő összege alacsonyabb.

Azért, mert lakástakarék-pénztári szerződéssel az érdekeltségi hozzájárulás havonta fizetendő összege a futamidő alatt állandó, nem változik, függetlenül az egyébként változó kamatmértékektől illetve árfolyamváltozásoktól.

Azért, mert a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás lehetőségével részesévé válok egy értéknövelő beruházásnak, és nő a lakóingatlanom értéke.

Milyen hátrányom származik abból, ha nem vagyok a társulat tagja?

Nem szerzek jogot arra, hogy a kiépült szennyvízhálózatra rácsatlakozzak, mindaddig, amíg annak költségét meg nem fizetem.

A kiépült szennyvízcsatornára történő rácsatlakozás hiányában talajterhelési díjat kell fizetnem minden elfogyasztott m3 víz után, ezzel megdrágul a közüzemi költségem.

Ha utólag szeretnék rácsatlakozni a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra, nagyságrendekkel nagyobb összeget kell fizetnem, mint a társulati tagoknak, és nem élvezem azokat az előnyöket, amiket a lakástakarék-pénztár nyújt.

Kimaradok egy értéknövelő beruházásból, és a lakóingatlanom kevésbé lesz értékes.

Mikor jön létre a víziközmű társulat?

Akkor, ha az érdekeltségi területen (beruházással érintett utcákon) lévő ingatlanok tulajdonosainak kétharmada írásbeli nyilatkozatával kinyilvánítja csatlakozási szándékát.

MIÉRT FONTOS A SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA?

Szennyvízcsatorna nélkül…

 • A keletkező szennyvizet az esetek nagy többségében nem vízzáróan kialakított tárolókban, emésztőkben gyűjtik, ami így a talajba jut, szennyezve azt és a talajvizet.
 • A magas szippantási költségek miatt a megtelt emésztőkből a szennyvizet a kertbe, rosszabb esetben a közterületre szivattyúzzák ki. Ezzel jelentős károsítást okoznak a talajban és a talajvízben. A szennyvíz a le nem bomló gyógyszereket, salakanyagokat tartalmazó emberi ürüléken kívül mosószerekből, vegyszerekből is áll, amely a szennyezett talajban termesztett növényeken, az azon felnevelt állatokon keresztül visszakerül az emberi szervezetbe. Ez számtalan gyógyítható és gyógyíthatatlan betegség forrása lehet. Emellett jelentős bűzhatást okoznak a maguk és a szomszédjaik bosszúságára egyaránt.
 • Az emésztők, szikkasztók kapacitása véges. Ezért rendszeresen ellenőrizni kell a tulajdonosnak ezek teltségi állapotát, és időben meg kell rendelni a költséges ürítésüket.
 • Kellemetlenséget okozhat a vízzáróság hiánya miatt a magas talajvíz is, hiszen ilyenkor a talajvíz kívülről bejut az emésztőbe, és hamar megtelíti azt.
 • Jelenleg 1 m3 szippantott szennyvíz elszállításának és kezelésének a díja többszöröse a kiépülő szennyvízcsatorna szolgáltatási díjnak.
 • Ha valaki, aki csatornázott térségben lakik, és nem veszi igénybe a szolgáltatást, akkor talajterhelési díjat kell fizetnie.

Szennyvízcsatornával…

 • A szennyvízcsatorna kiépítésével ezek a szennyező források megszűnnek, és a szennyvíz a szennyvíztisztító telepen, szabályozott körülmények között megtisztulva juthat vissza a környezetbe a jelenlegi megoldás környezetszennyező, az illegális ürítések velejárója a kellemetlen szaghatás. Az új, modern rendszerben elvezetett és kezelt szennyvíz szaghatása már nem kíséri nyomon a lakosság mindennapjait.
 • A megvalósuló beruházások a legmodernebb technológia alkalmazásával biztonságos környezetet garantálnak a közelben élők számára is.
 • Nem csak a környezetvédelmi célok az egyedüliek a projekt megvalósítása során: a települések turisztikai, építészeti és egyéb hagyományai is fókuszba kerülnek.
 • A jelenleginél alacsonyabb költségekkel lehet számolni.
 • Az uniós támogatás megszerzésével a beruházás költsége jelentősen csökken, így a lakosságra háruló költség is alacsonyabb.
 • Akik rácsatlakoznak a hálózatra azoknak nem kell talajterhelési díjat fizetni.

A LAKOSSÁG RÉSZÉRÕL ÉRKEZÕ LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEKRÕL ÉS VÁLASZOKRÓL

Miért van szükség Víziközmű Társulatra?

Azért kell az érintett személyeknek ezt a társulati formát létrehozni, mert a hatályos jogszabályok csak ilyen módon teszik lehetővé a lakosságot egyenként terhelő hozzájárulás összegének csökkentését. A társulatba való belépés önkéntes jellegű. A társulat akkor jön létre, ha az érintett ingatlanok tulajdonosainak a 67 %-a csatlakozik. Ha a szükséges csatlakozással létrejön a társulat, akkor a társulat döntései mindazokra is kötelezők lesznek, akik nem csatlakoztak, továbbá õk nem részesülhetnek majd mindazon kedvezményekben, mint akik beléptek a társulatba.

Mennyi ideig kell fizetni a hozzájárulást és milyen összegben?

A lakossági hozzájárulás mértékét a létrejövő társulat jogosult eldönteni. A társulat által igénybevett hitel és egyéb pénzügyi lehetőségek figyelembevételével a hozzájárulás mértéke 1.900,- Ft/hónap, a futamideje 60 hónap. A fizetendő hozzájárulás 114.000,- Ft + egyszeri 3.500,- Ft szerződéskötéskor fizetendő díj, mindösszesen 117.500,- Ft.

A havi 1.900,- Ft-os hozzájárulás mit tartalmaz?

A hozzájárulás a szennyvíz hálózatra való csatlakozási jog megszerzését tartalmazza, amely nem foglalja magába azokat az egyéb költségeket, amelyek egyébként a lakóháznak a rácsatlakozásával felmerülnek.

Kerül-e jelzálog, vagy egyéb teher a lakos ingatlanára?

Nem, mivel nem a lakos, hanem a társulat veszi fel a hitelt. A lakos ingatlana tehermentes marad.

Van e különbség a hozzájárulás összegében, ha valaki nem társulati tagként kíván a szennyvíz hálózatra csatlakozni?

Igen van, mert az a személy, aki nem csatlakozik a társulathoz az nem szerez olyan kedvezményeket és részletfizetési lehetőségeket, mint a társulat tagja. Ezért amennyiben ezen személy a kiépült szennyvíz hálózatra kíván rákötni többet (kb.: 300.000,-Ft-ot) kell egy összegben kifizetnie a csatlakozási jog megszerzéséért.

Lehet-e fizetni nagyobb részletben, vagy egy összegben is?

Igen lehet, de ezek esetén is a 60 hónapra megállapított kb. 1.900,- Ft-os havi összeg garantált, amely később sem lehet magasabb.

A vállalkozóknak jár-e a kedvezmény?

Csak akkor, ha az adott ingatlan lakás vagy építési telekként van nyilvántartva a Földhivatalban, és azon nincs bejegyzés arra, hogy az valamely vállalkozási formának helyt adó terület lenne. A vállalkozások számla ellenében fizetik meg a hozzájárulást, melyet költségként leírhatnak.

Ki fogja és mikor helyreállítani az utakat, járdákat, kapubejárókat?

A műszaki átadást során, illetve azt követően az időjárás függvényében a kivitelező köteles eredeti állapotába visszaállítani az utakat, járdákat, kapubejárókat.