Aktuális

2020_logo2014.december 12. – Sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvény

A projekt során az európai uniós irányelveknek és a hazai környezetvédelmi előírásoknak megfelelő csatornahálózat Komoró községben kiépült, a tuzséri szennyvízátemelők rekonstrukciója, valamint a két település közös szennyvíztisztító telepének fejlesztése befejeződött.

A két település vezetői áldozatos, több éves munkájukkal, a komorói lakosok a projektnek a vízi – közmű társulaton keresztül történő támogatásával mindent megtettek azért, hogy a jövő generációi tiszta környezetben nőhessenek fel.

Tuszér-Komoró

Az itt élők vallják, elfogadják és tetteikkel alátámasztják Bobby McLeod – ausztrál aktivista, költő és zenész a környezetvédelemmel kapcsolatban megfogalmazott szavait:

„Ha Földünk beteg és szennyezett, az emberek sem lehetnek egészségesek.

Ahhoz, hogy magunkat meggyógyítsuk, előbb bolygónkat kell meggyógyítanunk.”  

Tuzséron és Komorón, ezen a két Felső-Szabolcsi településen lakók nyugodt lelkiismerettel gondolhatnak gyermekeik, unokáik jövőjére. A szennyvízberuházás eredményeként olyan várost és községet tudhatunk magunkénak, ahol a lakosság esélyt kapott az egészséges környezet megteremtésére.

Bízunk abban, hogy a kiteljesedett infrastruktúra munkahelyeket is generál majd a jövőben.

A projekt sikeresen befejeződött, a műszaki átadás és az üzembehelyezési eljárás befejeződött. A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes zárórendezvényre a mai napon kerül sor Komró településen.


2014. augusztus 4.Tájékoztató a szennyvízcsatorna bekötésről

TISZTELT KOMORÓI LAKOSOK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Komoró település csatornahálózatának kivitelezése a befejezéshez közeledik.

A műszaki átadást követően (2014. augusztus eleje) az ingatlanok csatlakoztathatóak a megépített csatornahálózat szolgáltatási pontjaihoz.

A megépített szennyvízelvezető rendszer Üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Záhonyi Üzemmérnöksége.

A megépített települési szennyvízcsatorna-hálózatba kizárólag kommunális jellegű szennyvíz vezethető be. Csapadékvizet, állati eredetű, illetve ipari szennyvizet a szennyvízcsatornába vezetni szigorúan tilos!

Tilos továbbá a meglévő zárt tárolóból vagy felduzzadt szikkasztóaknából szennyvizet az utcai közcsatornába átszivattyúzni!

A szennyvízcsatorna- hálózatra való rákötés menetéről, valamint a csatornahálózat használatával kapcsolatos fontos információkról tájékozódhat honlapunkon a Média menüpont Szórólap hivatkozás alatt.


Megkezdődött a műszaki átadás 2014. július 16-án

A beruházás keretében megépült létesítmények kivitelezési munkáit a kivitelező SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. és a Zemplénkő Kft., mint közös ajánlattevők 2014. július 08-án készrejelentette.  Ennek értelmében Megrendelő megbízásából a szerződésben foglalt FIDIC szerződéses feltételek szerinti Mérnök feladatok ellátásával kapcsolatban a NYÍR-HIDROFIL Kft. jár el.

Fentiek alapján Mérnök 2014. július 16-ára tűzte ki a szennyvíztisztító telep próbaüzem indítását, valamint a csatornahálózat üzembehelyezési eljárását.

A Tuzsér-Komoró szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésre alkalmas, a helyreállítási muDSCF1458nkák egy része, valamint a Szabadság út és a Kossuth út aszfaltozási munkái a próbaüzem lezárásáig elkészülnek.

Az eljáráshoz tett nyilatkozatok alapján a műszaki átadás átvételi eljárás 2014. július 28-án lezárásra került. A csatornahálózat üzembe-helyezés megtörtént, a szennyvíztelep próbaüzemének indításához a feltételek adottak.

A szennyvíztelep fogadókéssége fennáll, így a csatornahálózatra a rákötések megkezdődhetnek. A csatornahálózat Üzemeltetője a továbbiakban a TRV Zrt.


2014. 07.03. – Befejezéséhez közeledik a szennyvízberuházás

Komoró gravitációs hálózat:

A Petőfi és az Ady Endre utcákon úthelyreállítási és környezetrendezési munkák folynak, valamint az Arany János utcán aszfaltozási munkákat végez Vállalkozó.iszaphomogenizáló víztartás próba

Az Úttörő, Dózsa György, Táncsics utcákban az alépítményi munkálatok folyamatosan zajlanak.

Vállalkozó az 1. sz., 2. sz., 3. sz. szennyvíz átemelők forgatási próbáit, és beüzemelését végzi.

Tuzséri szennyvíz telep:

A technológiai gépészeti berendezések leszállításra és beépítésre kerültek a biológiai műtárgy és a kezelő épületben. Az iszaptározó medence rekonstrukciós munkái folyamatban


Kivitelezési munkák 2014. áprilisában

Komoró településen csatornaépítési, helyreállítási, és útépítési munkákat, az átemelők környezetének kialakítási munkáit, kerítésépítést, és betonozási munkákat végzett a Vállalkozó SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Komoro Dozsa Gyorgy uJelenleg 6100 m gerinc vezeték került lefektetésre, ebből 5200 m gerinc vezeték és 420 db házi bekötés minősítése történt meg. Az átemelők bejelzésének kiépítése megkezdődött. Május elején indulhatnak az úthelyreállítási munkálatok is.

A Zemplénkő Kft. a szennyvíztisztító telepen az udvartéri vezetékek földmunkáit, a földárkokban a vezetékek cseréjét, valamint a kezelő épület burkolási és festési munkáit végezte el.Tuzser telep udvarteri vezetekek4

Elkészült a homogenizáló és biológiai műtárgy, a szociális és a kezelő épületek rekonstrukciója, majd következnek a gépészeti szerelések. Jelenleg az elektromos szekrények előregyártása folyik.

Előkészítés alatt a kombinált műtárgy víztartás vizsgálata. Az iszapvíztelenítő gépet május közepén szállítják.


2014.03.24-25-26.  Meghívó Közmeghallgatásra (Tuzsér)

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

cimerA közmeghallgatás időpontjai és helyszínei:

– 2014. március 24. (hétfő) 18.00 óra, Művelődési ház,

– 2014. március 25. (kedd) 18 óra, Újfalusi óvoda,

– 2014. március 26. (szerda) 18 óra, Kálonga-tanya Közösségi Ház.

 

 

Téma:

  • Tájékoztatás a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről, 2014. évi céljairól.
  • Záhonyi Rendőrkapitányság „Ne légy áldozat!” tárgyú tájékoztatója
  • Tájékoztató a szennyvízberuházás előrehaladásáról

Tisztelettel: Ferkovics Tibor

polgármester


2014.02.27. – Elkészült és folyamatban lévő munkák

2.sz.atemeloCsatornahálózat: A komorói átemelők gépészeti szerelése megtörtént. A Tuzsér Lónyai úti átemelő átépítése folyamatban van, az ideiglenes üzem kiépült, a bélelés megtörtént, a mai naptól már a felújítás alapján üzemel, de a kiegészítő munkák még hiányoznak (kerítés, térburkolat, irányítástechnika, stb.). A 3-1-1 jelű csatorna építése, a 3-0-0 jelű csatornán pedig házi bekötések építése folyik. Az irányítástechnikai szekrények leszállításra kerültek, a biofilterek pedig a héten kerülnek beépítésre.

Szennyvíztisztító telep: A kezelő épület belső rekonstrukciós munkák: oldalfal és padló burkolás. Március elejétől indul a gépészeti szerelés, valamint a betonműtárgyak befejező munkálati, az udvartéri vezetékek kiépítése. A komposztáló takarítása csak 2014. 04. 01-től kezdődhet meg a rendelkezésre álló üzemeltetési engedélyben foglaltak miatt


2013.12.09. – Úthelyreállítási munkálatok

Az Állami közútkezelő útjain a végleges helyreállításokat a Vállalkozó elvégezte, az önkormányzati utakon pedig ideiglenes helyreállítást végez. A téli időszakra az úthelyreállításokkal kapcsolatosan esetlegesen keletkező problémák kezelésére ügyeleti rendszert állított fel Vállalkozó.

Ügyeletes: Kovács Gábor (SADE) helyi lakos, elérhetősége: 06-30-603-3870.


2013.11.18. – Folyamatosan végzik a kivitelezési munkákat

A 2013.11.18.-val kezdődő héten folytatódik a Táncsics, Kossuth Lajos utcai csatorna építése, és a vasút alatti csatorna átvezetésének kialakítása, valamint az Ungvár u. és az Arany J. u.  összekötése. vasutalatti

A Tuzsér és Komoró közötti nyomóvezeték építése folytatódik a csőhidak kiépítésével, nyomáspróba elvégzésével.

A szennyvíztelepen tervezett munkavégzés a kezelő épület rekonstrukciós munkái, belső szerelvények bontásai.

A munka készültségi foka 32 %-os.


2013.10.07.- A kivitelezési munkák előrehaladása

Ungváry utca Folytatódik Komoróban a gravitációs hálózat  kivitelezése. Többek közt az Ungvári úti csatornák  építése a teljes utca hosszában, valamint a Petőfi  Sándor, és a Bajcsy- Zsilinszky utcákban. Elkezdték  az Ungvári út helyreállítási munkáit is.

 


2013. 08. 21. – Folyamatosan zajlanak a kivitelezési munkálatok

A 2013. augusztus 21.-vel kezdődő héten a munkavégzést a Komoró Kossuth Lajos és az Arany János utcában folytatják, a Petőfi Sándor utcában pedig megkezdték az építést.


2013.07.15. – Megkezdődtek a munkálatok

2013. 07. 15.-én Megkezdődött a kivitelezési munka a Tuzsér – Komoró szennyvízközmű fejlesztése céljából. A kivitelező tájékoztatása szerint elsőként a Dózsa György úton kezdték meg a bekötési és a feltárási munkálatokat.


2013. 07. 12. – Alapkőletétel

alapkoletetel3 2013.07.12.-én megtörtént a Tuzsér és Komoró  szennyvízközmű alapkövének letétele a Millenniumi  parkban, amely a Társulás Elnöke, Farkas Béláné és  a SADE Kft. Kelet-magyarországi terület Területi  Igazgatója, Simkó Gábor által jött létre. Sajtótájékoztató

A beruházás  szakmai, gazdasági érdekeiről, Farkas Béláné, Simkó  Gábor, valamint Csernátoni István a TRV Zrt. területi  igazgatója, és Veress József a FETI-VIZIG osztályvezetője a sajtótájékoztatón adott információt a megjelenteknek.

Meghívó


2013.06.27.-én – Lakossági fórum kerül megtartásra

DSCN2518

DSCN2525

DSCN2531

 

Meghívó

Lakossági tájékoztató